Vonkajšie trasy

Spoločnosť SITEL s.r.o. Vám ponúka svoje služby spojené s výstavbou diaľkových i miestnych trás či už na báze optického alebo metalického prepojenia.

Podľa potreby a zadania investora zabezpečujeme realizáciu líniových stavieb čiastkovo či v plnom rozsahu :

  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie všetkých potrebných legislatívnych úkonov a povolení
  • kompletný inžiniering líniovej stavby
  • zemné práce
  • pokládka kábelovodov a chráničiek vrátane kalibrácie
  • inštalácia káblov zaťahovaním i zafukovaním
  • mikrotrubičkovanie
  • kompletácia optických i metalických trás vrátane protokolárnych meraní
  • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Naša firma je pripravená zabezpečiť výstavbu vrátane dodávok súvisiaceho materiálu. Montážne skupiny spoločnosti sú rozdelené podľa odbornej špecializácie a sú vybavené najmodernejšími prístrojmi, strojným vybavením a potrebnými osvedčeniami.