Telekomunikačné riešenia

Spoločnosť SITEL je silným, popredným a overeným partnerom, ktorý ponúka široké spektrum telekomunikačných riešení na mieru a ktorý aj v tejto „biznis“ dobe ctí dohody. Individuálny a hlavne osobný prístup k partnerovi zabezpečuje spolupráca formou „win-win“. Inak povedané, medzi priority SITEL s.r.o. patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby partnera, variabilita a operatívnosť v realizácii.

U nás funguje férový biznis, v ktorom sú spokojné obe strany. Budujeme a udržiavame trvalé vzťahy s našimi partnermi, o čom svedčí len veľmi malá fluktuácia partnerov. Všetky aktivity, ktoré robíme, sú silne orientované našimi hodnotami.

SITEL s.r.o. je jednoducho špecialista na telekomunikačné riešenia – od výstavby cez prenájom až po 24/7/365 podporu a servis. Z našich firemných úspechov sme obzvlášť hrdí na vybudovanie prvého neutrálneho (t.j. nezávislého od operátora) komerčného kolokačno - dátového centra na Slovensku.

Certifikáty spoločnosti

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Disponujeme uceleným certifikovaným systémom riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a manažérstva BOZP.

HODNOTY, KTORÝMI SA RIADIME

Náš neustály rast a stabilita v telekomunikačnom biznise pozostáva zo 6 hodnôt. Už pri vzniku spoločnosti sme podvedome vytvorili koncept hodnôt a posolstva, ktoré nás definujú.

ODBORNÍCI NA SPRÁVNOM MIESTE

Vážený klient, obchodný partner a návštevník webovej stránky,

Chceli by sme vás informovať o spôsobe akým naša spoločnosť pracuje s vašimi osobnými údajmi. Vážime si vaše súkromie a preto sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám vyplýva povinnosť transparentnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ, SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO: 31668305, v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely.

Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na rôznych právnych základoch, o ktorých vás informujeme v rámci jednotlivých účelov spracovania osobných údajov (nižšie v texte). Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o. a zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelov spracovania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 a 14 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame vaše osobné údaje.

Viac informácii >>