Plastové káblovody

Plastové Káblovody

PLASTOVÉ KÁBLOVODYVýstavba káblových trás z Multikanálov a prístupových komôr Carson, bola na našom trhu zahájená pred viac ako 15 rokmi. Za túto dobu, naša spoločnosť úspešne zaviedla tieto produkty na trh a nazbierala veľa skúseností, ktoré použila ku zdokonaľovaniu tohto progresívneho riešenia výstavby káblovodov. Multikanál je využívaný pri budovaní metropolitných sietí, železničných a električkových zastávok, miestnych sietí a chrbticových rozvodov budov. Kľúčové je, že do už vybudovaného káblovodu možno ľahko vstúpiť z prístupových komôr a ďalšie zemné a výkopové práce nie sú nutné. Prax ukázala výhodnosť plánovať káblové trasy s rezervou, obzvlášť v mestských zástavbách, pretože s rastom objemu položených káblov, rastie aj nárok na priestorové uloženie. Všetky tieto nároky Multikanál spĺňa plnou mierou a bezpochyby možno povedať, že v súčasnej dobe neexistuje porovnateľný výrobok, ktorý by bol schopný naplno konkurovať tomuto systému a všetkým jeho prednostiam.

PLASTOVÉ KÁBLOVODY

Detailné informácie