Datacentrum

SITEL POP

Dátové centrum SITEL POP1 beží nepretržite už od roku 2000. Jeho dvojička SITEL POP2 je v prevádzke len o pár mesiacov menej – od roku 2001. Inak povedané, naše kolokačné dátové centrá fungujú už 18 rokov nepretržite.

Spoločnosť prevádzkuje nielen najstaršie, ale súčasne aj najväčšie neutrálne kolokačné a dátové centrum na Slovensku. SITELPOP predstavuje významný stredoeurópsky telekomunikačný uzol, služby ktorého využívajú desiatky zahraničných a domácich operátorov.

Neutralita. Flexibilita. Bezpečnosť. Tri vlastnosti, ktoré najviac charakterizujú naše dátové centrum. Boli sme to práve my, kto začal s týmto biznisom v našej krajine. My sme nastavili štandardy a vysokú úroveň poskytovaných služieb.

  

Informácie a komunikácie už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam časom neustále rastie. Svet sa trvalo prepája, globalizácia je realitou a spolupráca nutnosťou.

BMS - Building Managment System

združuje protipožiarnu ochranu, bezpečnostné zariadenia, klimatizáciu, napájanie a ďalšie. Umožňuje klientské monitorovanie aktuálneho stavu on-line dátovým výstupom.

ČO JE SITELPOP?

SITELPOP je neutrálne kolokačné a dátové centrum – telehouse. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje tri takéto datacentra – SITEL POP1 (Bratislava), SITEL POP2 (Bratislava) a SITEL POPKE (Košice).

Data centrum je plne kotrolovaný, bezpečný a klimatizovaný priestor, vybudovaný pre umiestnenie citlivých a životne dôležitých zariadení. O datacentrum sa stará umelá inteligencia budovy (BMS - Building Managment System), ktorá má modulárny charakter a ktorá integruje všetky súčasti prevádzky budovy.

Od svojho počiatku sú centrá SITELPOP budované a prevádzkované v súlade so štandardom TIER 3, tj. všetky zložky infraštruktúry centra (dodávka elektrickej energie, chladenie, káblové trasy a pod.) sú v redundancii aspoň n+1, čo umožňuje výmenu alebo opravu technológií bez prerušenia prevádzky, zvyšuje odolnosť voči chybám a v súhrne zabezpečuje minimálnu úroveň dostupnosti služby 99,999%.

PREČO SITELPOP?

Sme špecialistom na telekomunikačné riešenia. Zabezpečujeme celý reťazec služieb na mieru - výstavba optických a metalických trás, budovanie dátových sietí, prenájom kolokačných a dátových priestorov, satelitná a bezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s výrobkami a špičkový servis.

najviac slobody pre zákazníkov

komerčne neutrálne a technologicky flexibilné prostredie

najviac plochy pre zákazníkov
viac ako 1100 m2 plochy vybavenej v TIER 3 štandarde
najviac elektriny pre zákazníkov

takmer 1,5 MW prevádzkovaného zálohovaného príkonu

najviac zahraničných spojení pre zákazníkov

53 zahraničných operátorov priamo na mieste

najviac domácich spojení pre zákazníkov

prítomnosť všetkých chrbticových sietí Slovenska na mieste

najviac dostupnosti pre zákazníkov

zmluvné SLA až 99,999%

 

Sme partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov. Využitie služieb nášho dátového centra má ešte jednu pridanú hodnotu - peeringový uzol SITELiX. Je to podporná služba pre zákazníkov kolokačného centra SITELPOP. A o tom, že u nás platí 24/7/365 prístup, snáď ani nemusíme detailne rozpisovať – prístup pre partnera, ale aj prístup nás ako podpory a servisu.

A áno, máme aj jednu nevýhodu, respektíve necháme to na vás, či je to skutočne nevýhoda. Oproti iným dátovým centrám ponúkame partnerom možnosť vlastného vybavenia, a teda je na každom, aký stojan alebo klientku si chce umiestniť v predplatenom priestore. Preto je to u nás na pohľad rôznorodé vybavenie - to však len potvrdzuje to, že máme neutralitu a flexibilitu pre partnera.

PRÍĎTE SA POZRIEŤ A PRESVEDČTE SA

U nás funguje férový biznis, v ktorom sú spokojné obe strany. Budujeme a udržiavame trvalé vzťahy s našimi partnermi, o čom svedčí len veľmi malá fluktuácia partnerov. Všetky aktivity, ktoré robíme, sú silne orientované našimi hodnotami. Tým chceme povedať, že vieme vyhovieť skutočne všetkým požiadavkám.

Je lepšie vidieť a zažiť, ako čítať a porovnávať. Dohodnite si s nami osobné stretnutie alebo priamo obhliadku dátového centra. Pri stretnutí si preberieme presné špecifikácie potrieb z vašej strany a navrhneme optimálne riešenie.