Prenájom optických sietí

SITEL NET

Metropolitná sieť, ale aj diaľkové trasy. Žiadne telekomunikačné zariadenie neplní svoj účel bez konektivity, respektíve bez pripojenia na telekomunikačnú sieť alebo infraštruktúru. Vďaka metropolitnej sieti SITELNET poskytujeme komplexné neutrálne, a teda pre všetkých operátorov výhodné riešenie ich sietí.

Na prelome rokov 2012 – 2013 sme rozšírili sieť SITELNET aj do Košíc a Prešova, kde v súčasnosti prevádzkujeme na rovnakých princípoch desiatky kilometrov optických káblov.

Naša sieť, ako jedna z mála, vytvára okruh medzi pravým a ľavým brehom Dunaja a jej topológia je navrhnutá tak, aby umožňovala prepojenie predovšetkým lokalít s veľkou koncentráciou korporátnych klientov. Súčasťou tejto siete sú aj diaľkové optické káble, zabezpečujúce napojenie siete SITELNET na optické infraštruktúry susedných krajín (Česko, Rakúsko, Maďarsko).

SITELNET predstavuje neutrálnu optickú infraštruktúru, ktorá je prostredníctvom prenájmu nenasvietených optických vlákien dostupná všetkým záujemcom – telekomunikačným operátorom, ISP, štátnym orgánom či súkromným spoločnostiam z rôznych segmentov hospodárstva.

Vykonávame prípravu a realizáciu výstavby, správu a údržbu optických telekomunikačných trás vlastnými prostriedkami, pre zákazníkov je k dispozícii 24/7/365 podpora a servis. Okrem iného, ponúkame možnosť dostavby telekomunikačnej trasy až k cieľovému objektu, prípadne kompletizáciu telekomunikačnej trasy v spolupráci s ostatnými poskytovateľmi telekomunikačných trás.

Centrálnym uzlom siete je najväčšie slovenské kolokačné a dátové centrum SITELPOP. Ktorýkoľvek partner tak má k dispozícii prakticky neobmedzené možnosti domácej i zahraničnej konektivity.

  

Metropolitná optická sieť SITELNET, ktorej prvé trasy boli uvedené do prevádzky na prelome tisícročí, je v súčasnosti jedným z najväčších alternatívnych optických systémov Bratislavy, Košíc a Prešova.

1 100 km

vlastných optických sietí na území SR

300 km

vlastných optických metropolitných sietí v Bratislave, Košiciach, Prešove

24/7/365

podpora a servis pre partnerov