Multifunkčné stĺpiky SITEL

MSS ENERGO

PREDAJ - NÁKUP - LOGISTIKA

Ing. Stanislav Mariáš
Tel.: (+421) 911 902 049
E-mail: smarias@sitel.sk

Bc. Daniel Janovický
Tel.: (+421) 918 834 419
E-mail: djanovicky@sitel.sk

MSS = Multifunkčné stĺpiky SITEL

MSS ENERGO je určený k pohotovému pripojeniu elektrickej energie na voľných plochách, ako sú námestia, parky, alebo rôzne športoviská, kde obvykle prebiehajú kultúrne a spoločenské akcie. Vybavenie a konfigurácia sa riadi prianím zákazníka po konzultácii s výrobcom. SITEL ponúka štandardne dva základné typy energetických stĺpikov. Výsuvné a výklopné. Výsuvné v piatich variantoch, dimenzované na maximálny prúd, s rôznou možnosťou zákazníckeho vybavenia zásuvkovými kombináciami na pripravených typoch zásuvkových rozvodníc, ktoré je možné na jeden energetický stĺpik umiestniť od 2 do 4. Výklopné "MINI" v jednom variante, dimenzované na maximálny prúd 32 A, s možnosťou umiestnenia jednej rozvodnice a výberu zo štyroch pripravených typov.

MSS OPTO je navrhnutý pre optické siete FTTH, FTTB, FTTC. MSS OPTO je k dispozícii v distribučnom (S1EDP) a prístupovom (S1FDD) vyhotovení. To znamená, že týmto produktom je možné riešiť topológiu celej siete. Na stĺpiku je možné využiť až 144 optických vlákien a do prístupovej verzie je možné umiestniť taktiež splitter 1/16. Maximálny počet pripojiteľných objektov k jednému optickému stĺpiku v prístupovej verzii je 16.

VÝSUVNÉ: MSS ENERGO32, MSS ENERGO63, MSS ENERGO80, MSS ENERGO126 A MSS ENERGO160

VÝKLOPNÉ: MSS ENERGO32mini, MSS OPTO S1EDP, MSS OPTO S1FDD

MSS = Multifunkčné stĺpiky SITEL MSS = Multifunkčné stĺpiky SITEL

Základné konfigurácie MSS ENERGO:

TYPOVÉ ROZVODNICE MSS ENERGO

TYPOVÉ ROZVODNICE MSS ENERGO (kombinácia podľa vybraného dimenzovania). (je možné vytvoriť aj zákaznícku konfiguráciu):

TYPOVÉ ROZVODNICE MSS ENERGO

MSS ENERGO S1

 

MSS ENERGO