Vnútorné siete

Neoddeliteľnou súčasťou integrovaných telekomunikácií sú vnútorné siete budov. Je preto logické, že spoločnosť SITEL s.r.o. ponúka komplexné riešenie s integrovanými systémami riadenia prenosu informácií prostredníctvom:

 • telekomunikačných zariadení (ústredňa, telefón, fax)
 • informačných dátových systémov (počítačové siete LAN)
 • zabezpečnia budov elektronickými zabezpečovacími systémami (EZS)
 • požiarnych systémov (EPS)
 • kamerových systémov (CCTV)
 • prístupových systémov a systémov registrácie pohybu
 • systémov pre ozvučenie
 • systémov pre riadenie energetiky a osvetlenia

V závislosti od konkrétnych požiadaviek je súčasťou nášho riešenia :

 • pripojenie budovy na telekomunikačnú sieť vybudovaním prípojných káblových trás bez ohľadu na ich dĺžku a druh (metalické, optické), resp. pripojenie vzduchom
 • výstavba štruktúrovaných kabeláží a pripojenie jednotlivých technických zariadení
 • montáž a oživenie centier riadenia – velínov