SITELPOP a SITELNET

SITELPOP a SITELNET

Telekomunikácie sa stávajú základom ekonomickej sily. Informácie a komunikácia už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam ďalej rastie. SITEL s.r.o. sa zapojil do výstavby globálnej informačnej diaľnice, využívajúcej najnovšie technológie a systémy.

SITEL s.r.o. ponúka využitie neutrálnych, špecializovaných priestorov kolokačného centra sitelpop, ktoré predstavujú bezpečné, riadené a klimatizované prostredie, vybudované zvlášť pre umiestnenie citlivých, životne dôležitých zariadení.

Tieto priestory ponúkajú špičkové riešenie, plne zodpovedajúce súboru podmienok vrátane:

  • pripojiteľnosti na optické trasy
  • technickej infraštruktúry
  • bezpečnostných požiadaviek
  • odbornej zákazníckej podpory

Žiadne telekomunikačné zariadenie neplní svoj účel bez konektivity, tj. pripojenia na telekomunikačné siete. Vďaka metropolitnej sieti sitelnet, ktorú SITEL s.r.o. buduje a prevádzkuje v Bratislave, rovnako ako ďiaľkovým trasám do susedných krajín firma poskytuje komplexné neutrálne a teda pre všetkých operátorov výhodné riešenie ich sietí.