SITEL s.r.o.

Profil

Spoločnosť pre výstavbu integrovaných telekomunikácií

Spoločnosť SITEL s.r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1993, ponúka svojim klientom a partnerom v oblasti telekomunikačnej výstavby a prevádzky špičkové produkty a riešenia. Vďaka neustálej pozornosti, ktorú firma venuje zvyšovaniu profesionality svojich pracovníkov, sledovaniu a využívaniu najmodernejších technológií a partnerským obchodným vzťahom, dodávame široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka. Medzi firemné priority patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, variabilita a operatívnosť v realizácii investičných akcií i priama zainteresovanosť všetkých pracovníkov na kvalite vykonávaných prác a plnení termínov.

viac info

Vízia spoločnosti

Informácie a komunikácie už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam časom neustále rastie. Svet sa trvalo prepája, globalizácia je realitou a spolupráca nutnosťou.

SITEL sa chce trvale podielať na budovaní globálnej informačnej štruktúry s využitím najmodernejších výdobytkov a preto bude vždy prinášať na trh nové riešenia, nové prístupy, nové technológie.

viac info

Certifikáty a osvedčenia

Prirodzeným výsledkom orientácie spoločnosti SITEL s.r.o. na kvalitu bolo zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:1996, ukončené 1.9.1999 obdržaním certifikátu Det Norske Veritas.

Následným krokom bolo úspešné absolvovanie certifikácie podľa normy ISO 14001:1996, potvrdené certifikátom 7.8.2002.

viac info

Referencie spoločnosti

Spokojnosť s kvalitou a profesionalitou našej práce dokazuje nielen neustále sa rozširujúci okruh zákazníkov v rôznych oblastiach pôsobnosti našej spoločnosti, ale aj opakované zákazky či mnohoročná spolupráca s našimi klientami.

Pre Vašu lepšiu orientáciu sme referencie roztriedili podľa hlavných aktivít spoločnosti.

viac info

Kariéra

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest :

SMENOVÝ TECHNIK DÁTOVEJ SIETE

viac info