FLM

Servis prvej úrovne (First Level Maintenance) je spoločnosťou SITEL s.r.o. zabezpečovaný nielen pre telekomunikačné trasy a zariadenia (napr. CISCO, ALCATEL, CIENA, MARCONI) ale i netelekomunikačnú technológiu (napr. napájacie a záložné zdroje, klimatizačné jednotky, zabezpečovacie zariadenia a pod.) implementovanú v telekomunikačných  sieťach našich klientov po celom území Slovenska.

Prostredníctvom FLM je servisovaná metropolitná optická sieť v Bratislave – sitelnet.

Súčasťou FLM je taktiež zabezpečenie nepretržitého chodu a dohľadu v kolokačnom centre sitelpop, vrátane súvisiacich služieb pre klientov centra a prevádzkovanie systému metalických a optických prepojení jednotlivých operátorov v sitelpop.