Tesniace systémy

TESNIACE SYSTÉMY

Tesniace systémy slúžia k utesneniu káblových prestupov do rôznych objektov, všade tam, kde je zvýšená požiadavka na zabezpečenie prestupu proti prieniku vody, vlhkosti, plynov a poprípade ochrana proti požiarom. Podľa aktuálnych požiadaviek sa následne riadi výber vhodnej technológie.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Upchávky Polywater® sú určené na utesnenie káblov, predovšetkým v trubkových prestupoch, ale aj v iných prípadoch. Umožňujú utesnenie nových aj existujúcich káblov a trubiek proti tlakovej vode, kyselinám, ropným produktom a iným kontaminujúcim látkam, ale aj proti hlodavcom. Káblové upchávky Polywater® vydržia tlak vody do 10 m vodného stĺpca (1 bar).
Najčastejšie použitie priechodiek HAWKE je v telekomunikáciách, vojenskom priemysle, výstavbe tunelov, výstavbe obchodných centier, v jadrových elektrárňach, vo vodných elektrárňach, v chemickom priemysle, vo farmaceutickom priemysle a v lodnom priemysle.