Tesniace systémy

PREDAJ - NÁKUP - LOGISTIKA

Ing. Stanislav Mariáš
Tel.: (+421) 911 902 049
E-mail: smarias@sitel.sk

Bc. Daniel Janovický
Tel.: (+421) 918 834 419
E-mail: djanovicky@sitel.sk

TESNIACE SYSTÉMY

Tesniace systémy slúžia k utesneniu káblových prestupov do rôznych objektov, všade tam, kde je zvýšená požiadavka na zabezpečenie prestupu proti prieniku vody, vlhkosti, plynov a poprípade ochrana proti požiarom. Podľa aktuálnych požiadaviek sa následne riadi výber vhodnej technológie.

DETAILNÉ INFORMÁCIE