CENNÍK SLUŽIEB

CENNÍK SLUŽIEB – vyjadrenia k sieťam, vytýčenie sietí

Spoločnosť SITEL s.r.o je vlastníkom verejných elektronických komunikačných sietí (EKS) na území celej SR. Zároveň sme správcom EKS v majetku spoločnosti CETIN Networks, s.r.o. v katastrálnom území mesta Bratislava a v katastrálnom území mesta Košice. Pre vydanie vyjadrenia k existencii EKS v majetku a v správe spoločnosti SITEL s r.o., a pre ich vytýčenie, bol s platnosťou od 1.1.2024 vydaný nasledujúci cenník služieb.

Cenník na rok 2024 za vyjadrenie a vytýčenie

P. č. Predmet MJ Množstvo

Jednotková cena

1. Štandardné vyjadrenie k existencii EKS do 15 kalendárnych dní

ks

1

35€ s DPH

2. Vyjadrenie k existencii EKS s vysokou prioritou počas pracovných dní do 24 hodín

ks

1

70€ s DPH

3. Vytýčenie EKS – dohodnutý termín – vrátane času stráveného na ceste – každá začatá hodina

hod

1

75 € bez DPH

4. Vytýčenie EKS – urgent do 3 pracovných dní

hod

1

100 € bez DPH

5. Dozor stavby, kontrola neporušenosti a zásypu existujúceho vedenia

hod

1

30€ bez DPH

6. Dopravné náklady, minimálne 10km

km

1

0,80€ bez DPH

7. Poskytnutie elektronických dát – výrez polohopisov a trás vo formáte DGN, technická špecifikácia siete

ks

1

55€ bez DPH

Predložený cenník za výkon služieb popísaných vyššie je platný do jeho odvolania, alebo zmeny.
Spol. SITEL s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku bez predošlého upozornenia.