Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB - vyjadrenia k sieťam, vytýčenie sietí

Spol. SITEL s.r.o je vlastníkom verejných telekomunikačných sietí (EKS) na území celej SR.

Zároveň sme správcom EKS v majetku spol. O2 Slovakia a SLSP na území Bratislavy, a správcom EKS v majetku spol. O2 Slovakia v Košiciach.

Pre vydanie vyjadrenia k existencii EKS v majetku spol. SITEL s r.o. a jej správepodľa vyššie uvedeného popisu a pre ich vytýčenie, bol s platnosťou od 1.3.2020 vydaný nasledujúci cenník služieb.

CENNÍK VYJADRENIA k existencii EKS v majetku a správe spol. SITELs.r.o.

  1. Štandardné vyjadrenie k existencii – do 15 kalendárnych dní 30,-€ s DPH
  2. Vyjadrenie k existencii sietí s vysokou prioritou – do 24 hodín 60,-€ s DPH

Podávanie žiadostí o vyjadrenie je možné iba elektronickou cestou portálu https://vyjadrenia.sitel.sk .

Po vyplnení vašej požiadavky, vám príde systémom vygenerovaná emailová správa o zaregistrovaní vašej požiadavky, s platnými údajmi pre úhradu poplatku. Po pripísaní vami uhradeného poplatku na náš účet, bude vaša požiadavka vybavená v príslušnej lehote.

CENNÍK VYTÝČENIA EKS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o., v terénea dozor stavby

  1. Vytýčenie elektronickej komunikačnej siete - dohodnutý termín 60,-€ / hod bez DPH
  2. Vytýčenie elektronickej komunikačnej siete – urgent do 3 prac. dní 100,-€ / hod bez DPH
  3. Dozor stavby, kontrola neporušenosti a zásypu existujúceho vedenia 30,-€ / hod bez DPH
  4. Dopravné náklady 0,50 € / km bez DPH

Každé vytýčenie a výkon odborného dozoru stavby bude realizované na základe vzájomnej dohody a po zaslaní záväznej objednávky.

Termín výkonu vytýčenia, alebo odborného dozoru stavby je potrebné dohodnúť v predstihu.

Poskytnutie ďalších podkladov a informácií o IS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o.

  1. Poskytnutie elektronických dát – výrez polohopisov a trás vo formáte DGN, technická špecifikácia siete 55,-€ / ks bez DPH

Informácie o EKS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o. budú poskytované v elektronickej forme len na vyžiadanie autorizovanou odborne spôsobilou osobou (napr. projektanti členovia SKSI, SKA atď.).

Konečná cena za poskytnuté dáta bude posúdená individuálne podľa požadovaného rozsahu.

Predložený cenník za výkon služieb popísaných vyššie je platný do jeho odvolania, alebo zmeny.

Spol. SITEL s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku bez predošlého upozornenia