• výstavba a servis optických sietí

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • satelitné dátové prenosy

 • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • montáž slaboprúdových rozvodov

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Vonkajšie trasy

Spoločnosť SITEL s.r.o. Vám ponúka svoje služby spojené s výstavbou diaľkových i miestnych trás či už na báze optického alebo metalického prepojenia.

 

Podľa potreby a zadania investora zabezpečujeme realizáciu líniových stavieb čiastkovo či v plnom rozsahu :

 •  vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie všetkých potrebných legislatívnych úkonov a povolení
 • kompletný inžiniering líniovej stavby
 • zemné práce
 • pokládka kábelovodov a chráničiek vrátane kalibrácie
 • inštalácia káblov zaťahovaním i zafukovaním
 • mikrotrubičkovanie
 • kompletácia optických i metalických trás vrátane protokolárnych meraní
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

 

Naša firma je pripravená zabezpečiť výstavbu vrátane dodávok súvisiaceho materiálu. Montážne skupiny spoločnosti sú rozdelené podľa odbornej špecializácie a sú vybavené najmodernejšími prístrojmi, strojným vybavením a potrebnými osvedčeniami.