• neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • satelitné dátové prenosy

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • výstavba a servis optických sietí

RÁDIOVÉ služby

Bezdrôtový pozemný rádiový prenos dát patrí medzi obľúbené technológie pri vytváraní rôznych užívateľských dátových spojení a sietí. Technickými prostriedkami určenými pre tento druh prenosu je možné uskutočniť rôzne druhy dátového spojenia od spojenia typu bod-bod až po zložité siete. V zásade sa uvedené služby delia podľa použitého frekvenčného pásma v ktorom zariadenia pracujú a to na:


  • - služby prostredníctvom zariadení pracujúcich vo "voľnom pásme" na základe všeobecného povolenia
  • - služby prostredníctvom zariadení pracujúcich v "licencovanom pásme" na základe pridelenej licencie


Spoločnosť SITEL VSAT v uvedenej oblasti vykonáva ucelené služby od návrhu spojenia (siete) cez jeho realizáciu a servis. Obráťte a na nás s dôverou a my vyriešime spojenie za Vás.