• neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • satelitné dátové prenosy

  • výstavba a servis optických sietí

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • montáž slaboprúdových rozvodov

Cenniky

Vyberte si prosím službu ...