• montáž slaboprúdových rozvodov

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • výstavba a servis optických sietí

  • satelitné dátové prenosy

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Referencie spoločnosti

Spokojnosť s kvalitou a profesionalitou našej práce dokazuje nielen neustále sa rozširujúci okruh zákazníkov v rôznych oblastiach pôsobnosti našej spoločnosti, ale aj opakované zákazky či mnohoročná spolupráca s našimi klientami.

 

Pre Vašu lepšiu orientáciu sme referencie roztriedili podľa hlavných aktivít spoločnosti.