• montáž slaboprúdových rozvodov

 • satelitné dátové prenosy

 • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • výstavba a servis optických sietí

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Kontakty

Úsek FLM

 

 • Kopčianska 20/c
 • 851 01 Bratislava
 • tel.: 02 / 6381 5009
 • fax: 02 / 6381 4661
 • e-mail: flm@sitel.sk

 

Prevádzkový úsek

 

 • Zemplínska 6
 • 040 01 Košice
 • tel.: 055 / 674 99 44
 • fax: 055 / 674 99 55
 • e-mail: prevadzka@sitel.sk