• výstavba a servis optických sietí

  • satelitné dátové prenosy

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Káblové komory

comming soon